O našej spoločnosti

Spoločnosť Garbico s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v priebehu svojej existencie prešla rôznymi formami transformácie až do dnešného stavu. Máme dlhoročné skúsenosti pri realizovaní stavieb rôzneho druhu, rekonštrukcií, či zatepľovaní budov. Samozrejme ponúkame komplexné služby v celej oblasti stavebníctva.

Stabilné zázemie

Garbico, s.r.o. je perspektívna, dynamická a úspešne sa rozvíjajúca spoločnosť. Svedčí o tom aj fakt, že v čase, keď mnohí naši konkurenti pociťujú negatívny vplyv ekonomickej krízy, naša spoločnosť si stále dokáže stabilne udržať svoju pozíciu na trhu, bez potreby znižovať počet zamestnancov či pristupovať k iným úsporným opatreniam. Svoje pole pôsobnosti sme rozšírili aj do zahraničia. To pre našich partnerov predsatvuje istotu, že svoje záväzky dokážeme plniť aj za náročných podmienok.

Naše hodnoty

Uvedomujeme si, že pre náš úspech a spokojnosť našich partnerov je dôležitá kvalita pracovných podmienok našich zamestnancov. Preto vynakladáme úsilie aby sme našim zamestnacom zabezpečili viac ako len vyhovujúce pracovné podmienky. Dbáme na to aby naši zamestnaci pracovali v podmienkach ktoré najmenej ohrozia ich zdravie a bezpečnosť. Je pre nás samozrejmosťou, že na seba preberáme starosť o vybavenie všetkých úradných náležitosti, ktoré pracovník potrebuje pre výkonanie svojej úlohy.

Pozrite si naše práce teraz

Naše diela v prehľadnej galérii stavieb a rekonštrukcií

Kreatívne riešenia na mieru,
dostupné pre každého.

Kontakt

Garbico s.r.o.
0911 180 280
garbicosro@gmail.com